Īstenojot projektu "Dāvana mūsu Latvijai", jaunieši apgleznos ēku Ozolnieku novadā

Jelgava24.lv
Jelgava24.lv

Ozolnieku novada pašvaldība guvusi atbalstu projektā "Dāvana mūsu Latvijai". Tā īstenošanas laikā šogad paredzētas vairākas aktivitātes, piemēram, ēkas apgleznošana Garozā un orientēšanās spēles veidošana.

Projekts ieguvis atbalstu Jaunatnes politikas valsts programmā, skaidro pašvaldībā. Tā mērķis ir stiprināt Ozolnieku novada jauniešu valsts gribu, piederības sajūtu Latvijai un savam novadam.

Īstenojot projektu, paredzēts izveidot orientēšanās spēli jauniešiem, iedzīvotājiem un novada viesiem ar kultūrvēsturiskiem un nozīmīgiem objektiem Salgales pagastā, apgleznot publisku objektu Salgales pagasta Garozas ciemā ar Latvijas tautiskajiem rakstiem, izveidot mūsdienīgas koka palešu mēbeles Garozas jauniešu centram ar Latvijas tautiskajiem rakstiem.

Visa projekta gaitā Ozolnieku novada jauniešu mediju grupa veidos videofilmu par projekta gaitu un rezultātiem.

Savukārt septembrī notiks Ozolnieku novada jauniešu diena - ikgadējais Ozolnieku novada jauniešu pasākums, kurā tiks prezentēti projekta rezultāti, demonstrēta filma un atklātas jaunās Emburgas jauniešu centra telpas.

Jaunieši var pieteikties dalībai projekta aktivitātēs, sazinoties ar Ozolnieku novada jaunatnes lietu speciālistu "einars.deribo@ozolnieki.lv".

Projektā paredzēts iesaistīt 30 jauniešus no visa Ozolnieku novada.

Projekta finansējums ir 3 474 eiro. To pilnībā finansē Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma.