"Juridiskais birojs JS", SIA

"Juridiskais birojs JS", SIA

Kungu 7, Jelgava, LV-3001
29543536 29543536

Kontaktinformācija

Mobilais tālrunis +37129543536
E-pasts juridiskais.birojs.js@gmail.com
Reģistrācijas numurs 43603054509

Atslēgvārdi

Juridiskie pakalpojumi. Juridiskās konsultācijas. Reorganizācija. Likvidācija. Juristi. Maksātnespēja. Parādu piedziņa. Uzņēmuma reģistrācija. "Nulles deklarācija". Pārstāvība tiesā. Prasības pieteikums. Lēmumu, spriedumu apstrīdēšana, pārsūdzēšana. Maksātnespējas pieteikums. Zaudējumu piedziņa. Uzturēšanās atļauja. Lēmumu apstrīdēšana. Tiesas spriedumu izpilde. Laulības šķiršana. Uzturlīdzekļi. Uzturlīdzekļu piedziņa. Mantas sadale. Laulību līgums. Uzņēmumu juridiskā apkalpošana. Biznesa konsultācijas. Jurists. Uzņēmumu reģistrs. Biedrības. Kooperatīvās sabiedrības. SIA. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Mazkapitāla SIA. Statūti. Izmaiņas statūtos. Valdes locekļu maiņa. Izmaiņas SIA. Dalībnieku reģistrs. Izmaiņas dalībnieku reģistrā. Reorganizācija. Likvidācija. Biznesa pārdošana. Biznesa pirkšana. Nekustamo īpašumu maiņa, pārdošana, pirkšana. Zemnieku saimniecība. Zemesgrāmata. Komercķīla. Komercķīlas reģistrācija. Šķīrējtiesa. Šķīrējtiesas process. Darījumu, līgumu, lēmumu, spriedumu apstrīdēšana. Blakussūdzība. Juridiskie pakalpojumi Jelgava. Komerctiesības. Fizisko personu maksātnespēja. Juridisko personu maksātnespēja. Apelācija. Kasācija. Fiziskās personas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns. Kreditoru prasījumi. Pieteikumu sagatavošana un iesniegšana tiesā. Maksātnespējas plāns. Maksātnespējas plāna izstrāde. Zaudējumu piedziņa. Mierizlīgums. Palīdzība juridisko dokumentu noformēšanā. Līgumi, līgumu sastādīšana un analīze. Vienošanās. Uzņēmuma līgums. Aizdevuma līgums. Nomas līgums. Īres līgums. Būvniecības līgums. Kredītlīgums. Darījuma konta apkalpošanas līgums. Hipotēkas līgums. Darba līgums. Citi civiltiesiskie līgumi. Darījumi ar nekustamo īpašumu: pirkšana, pārdošana, konsultācijas. Nekustamo īpašumu reģistrācija Zemesgrāmatā. Bankas. Konsultācijas kredīta, līzinga saņemšanai. Hipotēka. Ģimenes tiesības. Palīdzība sarežģītās situācijās. ...vairāk

Pieteikt izmaiņas