Apraksts

SIA "Ilzes birojs" dibināta 2007. gadā un sniedz grāmatvedības pakalpojumus maziem un vidējiem uzņēmumiem Latvijā. Papildus uzņēmumu grāmatvedības apkalpošanai mēs sastādām gada budžetus, vadības atskaites, biznesa plānus un sniedzam konsultācijas nodokļu jautājumos.
Mūsu komandā strādā grāmatveži ar augstāko izglītību un ilggadēju pieredzi.
Mēs nodrošinām grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar Latvijas likumdošanu, kā arī SGS.
Strādājam latviešu, krievu un angļu valodās.

Grāmatvedības pakalpojumi uzņēmējiem:

Standarta grāmatvedības apkalpošana:

 • Datu ievade grāmatvedības uzskaites sistēmā.
 • Darba algas aprēķins.
 • Pamatlīdzekļu uzskaite.
 • Ikmēneša un gada atskaites, to iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā (VID).
 • Atskaites LR Centrālās Statistikas pārvaldei un Latvijas bankai.
 • Ikmēneša bilances un peļņas un zaudējumu aprēķins.
 • Vadības atskaišu sagatavošana pēc pieprasījuma vai regulāri.
 • Gada pārskata sagatavošana un iesniegšana VID.
 • Piedalīšanās uzņēmuma gada revīzijā.

Finanšu vadības pakalpojumi:

 • Uzņēmuma finanšu stāvokļa izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana.

Biznesa organizācijas pakalpojumi:

 • Uzņēmuma iekšējās normatīvās bāzes (procedūras, nolikumi, norādījumi un rīkojumi) sakārtošana atbilstoši ārējiem normatīviem dokumentiem.
 • Efektīvas un kvalitātes standartiem atbilstošas darba organizācijas izveide.

"SOS" grāmatvedība

Uzņēmuma iekšējās normatīvās bāzes (procedūras, nolikumi, norādījumi un rīkojumi) sakārtošana atbilstoši ārējiem normatīviem dokumentiem.
Efektīvas un kvalitātes standartiem atbilstošas darba organizācijas izveide.

Kontaktinformācija

Tālrunis +371 63010513
Mobilais tālrunis +371 26724265
E-pasts ilzesbirojs@inbox.lv
Mājaslapa https://www.ilzesbirojs.lv/
Reģistrācijas numurs 43603031718

Atslēgvārdi

Grāmatvedības pakalpojumi, finanšu konsultācijas. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību mazkapitāla uzņēmums, mikro nodoklis, MIKRO uzņēmumi, ceturkšņa atskaites, nodokļu grāmatvedība, PVN atmaksa, pārstāvis VID, rēķinu maksājumi, Biznesa konsultācijas likumdošanā pēc nozares, Uzņēmuma grāmatvedība, nodokļu grāmatvedība, finanšu grāmatvedība, finanšu konsultācijas, finanšu darbība, vadības grāmatvedība, SIA grāmatvedība, IK grāmatvedība, algu grāmatvedība, algu grāmatvedis, PVN deklarācija, pievienotās vērtības nodokļa atskaite, pievienotās vērtības nodokļa deklarācija, IIN atskaite, IIN deklarācija, iedzīvotāju ienākuma nodokļa atskaite, iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācija, UIN deklarācija, UIN atskaite, uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija bilance, gada atskaites, operatīvās bilances, Nodokļi, PVN atmaksa, UIN atmaksa. ...vairāk

Pieteikt izmaiņas uzņēmuma informācijā