Saistībā ar iespējamām izmaiņām skolu tīklā Jelgavā par mēnesi pārceļ topošo pirmklasnieku reģistrēšanu

Rīga, 23.janv., LETA. Saistībā ar iespējamām izmaiņām skolu tīklā Jelgavā mēnesi vēlāk sāksies topošo pirmklasnieku reģistrēšana mācībām, aģentūra LETA uzzināja pilsētas pašvaldībā.

Parasti reģistrēšanās notika no 1.februāra, taču šonedēļ pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā deputāti atbalstīja lēmumprojektu, kas paredz grozījumus bērnu reģistrācijai izglītības sākšanai 2019./2020.mācību gada 1.klasē Jelgavas izglītības iestādēs. Saistībā ar iespējamām izmaiņām Jelgavas skolu tīklā, ko nosaka valsts īstenotā izglītības politika un izmaiņas Vispārējās izglītības likumā, reģistrācija sāksies mēnesi vēlāk - 1.martā.

Komitejā atbalstītais lēmumprojekts vēl tiks skatīts pilsētas domes sēdē 31.janvārī.

Jau vēstīts, ka saskaņā ar Jelgavas izglītības attīstības stratēģiju 2019.-2025.gadam tuvāko gadu laikā Jelgavā plānots reorganizēt Jelgavas 6.vidusskolu, kas ir viena no divām pilsētas mazākumtautību vidusskolām.

SIA "Dynamic University" izstrādātā stratēģija paredz divus pilsētas izglītības iestāžu attīstības scenārijus, taču abos aprakstītas pārmaiņas 6.vidusskolā, kas tiek reorganizēta vai apvienota ar 2.pamatskolu, kas arī ir mazākumtautību izglītības iestāde. Proti, scenārijā "A" ieplānots, ka vidusskola tiek reorganizēta, bet abas pārējās mazākumtautību skolas - 2.pamatskola un 5.vidusskola - turpina darbu, palielinot izglītojamo skaitu. Šajā gadījumā uz reorganizētās skolas telpām Pārlielupē, Loka maģistrālē, pārceļas Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, kurai trūkst telpu.

Savukārt scenārijs "B" paredz, ka 2.pamatskola un 6.vidusskola tiek apvienotas, izveidojot Pārlielupes pamatskolu Lielupes labajā krastā, Loka maģistrālē, bet kreisajā krastā, palielinot izglītojamo skaitu, darbu turpina 5.vidusskola. Ja tiek lemts par šādu scenāriju, Spīdolas ģimnāzija pārceļas uz telpām Sarmas ielā 2, kur pašlaik darbojas 2.pamatskola. Tāpat, īstenojot šo plānu, jaunveidojamai pamatskolas būs jāpaplašina arī pirmsskolas izglītības pakalpojumi.

Abi stratēģijas scenāriji paredz arī Jelgavas vakara (maiņu) vidusskolas reorganizāciju, un plānots, ka vakara (maiņu) programmas turpmāk īstenos Jelgavas Amatu vidusskola. Tāpat iecerēts, ka Jelgavas 3.sākumskola pakāpeniski kļūs par pamatskolu.

Divi iespējamie Jelgavas skolu tīkla attīstības varianti apspriešanai izglītības iestādēm nodoti līdz 1.februārim. Jelgavas skolas aicinātas iepazīties ar redzējumu, kā attīstīt pilsētas skolu tīklu, izvērtēt to un izteikt savus priekšlikumus, lai kopīgi nonāktu pie viena attīstības plāna, par kuru būs jālemj Jelgavas domei. Attīstības dokuments paredz, ka izmaiņas tiek ieviestas šogad vai arī pakāpeniski no 2020.gada 1.septembra.

Informācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā liecina, ka "Dynamic University" dokumentu pašvaldībai izstrādājusi par 26 136 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Stratēģijā iekļautā pilsētas vīzija 2030.gadam paredz, ka Jelgava ir Baltijas reģiona līdere izglītībā un pētniecībā pilsētai būtiskās tautsaimniecības nozarēs, kā arī paraugs efektīvai un uz katra indivīda potenciāla realizāciju vērstai izglītības sistēmai mūža garumā, ko apliecina profesionāļu vēlme pilsētā dzīvot, strādāt un izglītot savus bērnus.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka iepriekš uz Jelgavas 6.vidusskolas telpām Pārlielupē pārcelta Jelgavas vakara (maiņu) vidusskola. Toreiz domes pārstāvji 6.vidusskolas vecākiem pauda, ka vakara vidusskolas pārcelšana uz 6.vidusskolas ēku var pasargāt 6.vidusskolu no iespējamās reorganizācijas.

Savukārt atbilstoši pētījumam "Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā" Jelgavā būtu jāattīsta valsts ģimnāzija, vēl trīs vidusskolas un ģimnāzijas esošo sešu vidējās izglītības iestāžu vietā.

Esošais skolu skaits nav atbilstošs pilsētas demogrāfijas tendencēm, norāda pētnieki. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem kopš 2000.gada iedzīvotāju skaits Jelgavā samazinājies par vairāk nekā septiņiem tūkstošiem jeb 11%, bet bērnu un jauniešu skaits sarucis krietni straujāk - no 14,8 līdz 12,1 tūkstošiem jeb par 18%.

Līdz ar valsts ģimnāziju autori aicina saglabāt Lielupes kreisajā krastā esošo Spīdolas ģimnāziju un Tehnoloģiju vidusskolu, kas īsteno valstiski nozīmīgas dabas un inženierzinātņu programmas. Savukārt Pārlielupē ieteikts saglabāt un attīstīt 4.vidusskolu. Šīs skolas līdz šim spējušas piesaistīt vairāk skolēnu vidusskolas posmā.

Jelgavas 5.vidusskola un 6.vidusskola, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, nepietiekamā skolēnu skaita dēļ būtu jāreorganizē par pamatskolām.