Kāpēc mācīties nekad nav par vēlu? 

Ilustratīvs foto/ Foto: Pixabay.com
Ilustratīvs foto/ Foto: Pixabay.com

Mācīties tiešām nekad nav par vēlu, vēl jo vairāk tagad, kad ir tik daudz iespēju sevi pilnveidot. Arī iemesli, kāpēc cilvēki to dara, ir dažādi un neaprobežojas tikai ar mērķi iegūt izglītības papīru. Turklāt mācīties – tas nebūt nenozīmē tikai formālo izglītību, ko iegūstam augstskolā: Eiropas Savienībā ar to tiek saprasta arī neformālā un interešu izglītība. 

Rakstā piedāvājam iepazīties ar espati.lv lasītāju pieredzi un atziņām. Varbūt kāds no stāstiem iedvesmos un arī tu jaunajā gadā sāksi, piemēram, mācīties dejot tango vai izvēlēsies maģistrantūras studijas ārvalstīs?!

Inese (32). Inese nāk no kādas Vidzemes pilsētas, kurā viņai bija stabils darbs, iegūta augstākā izglītība un ģimene. Tomēr ne īpaši veiksmīgā laulība un vide viņu gremdēja. Inese uzdrīkstējās – šķīra laulību, pārvācās uz Rīgu, atrada jaunu un stabilu darbu un šogad piepildīja arī savu sapni – iemācīties zīmēt, ko bija lolojusi jau kopš bērnības. Nu jau pusgadu Inese ir datordizaina programmas studente un jūtas ļoti apmierināta ar savu izvēli. Jāpiebilst, ka šī studiju programma piedāvā uzsākt studijas tiem, kuriem nav priekšzināšanu mākslas jomā. Tas ļāva arī Inesei atkal kļūt par studenti un apgūt ne tikai ar datordizainu saistītus priekšmetus, bet arī zīmēšanu, kompozīciju, mākslas vēsturi u. c. Studiju maksu Inese sedz ar kredītu.

Elīna (24). Kustība ir viņas stihija. Daudzus gadus Elīna bija deju grupas Dzirnaspamatsastāvā, pabeigusi universitāti, iegūstot sociālo zinātņu bakalaura grādu komunikācijas zinātnē. Pašlaik dzīvo un strādā Pierīgā un dejošanu nebūt nav atstājusi novērtē. Viņa kopš vasaras aktīvi apmeklē vēderdeju nodarbības, kuras, kā atzīst pati dejotāja, ir kustība gan dvēselei, gan miesai. Tā vairo sievietes seksualitāti un pārliecību par sevi un savu ķermeni, sniedzot iespēju iemīlēt to arvien vairāk. Galvenā motivācija bija nodarbināt sevi pēc darba, piepildot šo laiku ar kustībām un prieku. Elīna atzīst, ka vēderdejas viņai ļoti patīk, jo tā ir sievišķīga, erotiska un pozitīva deja. No sākuma gan šķitis, ka pati nekad to nevarēs iemācīties, tomēr pamazām, pamazām... Un nu jau viņa domā par to, kā visu iemācīto atrādīt savam vīram. Nodarbības notiek divas reizes nedēļā, un maksa ir pārdesmit eiro mēnesī. 

Ginta (52). Aiz muguras jau gandrīz 30 gadu darbs bibliotēkā, dzīve mazpilsētā un pieaugusi meita. Kaut kas bija jāmaina savā ierastajā ikdienas ritējumā, un viņa nolēma sākt mācīties. Ginta uzrakstīja projektu, pamatoja mācību nepieciešamību, ieguva finansējumu un 50 gadu vecumā uzsāka studijas universitātē, kurā pēc pusotra gada ieguva maģistra grādu bibliotēkzinātnēs un informācijā. Iemesli, kāpēc viņa pēc daudzu gadu pārtraukuma atsāka studijas, bija vairāki. Pirmkārt, sen iegūtās zināšanas vairs nebija izmantojamas un bija vēlme izzināt nozares aktualitātes. Otrkārt, viņa atzīst, lai gan braukāšana no mazpilsētas uz Rīgu bija gana nogurdinoša, tomēr laiks kopā ar kursabiedriem viņai ļāva regulāri izrauties no ikdienas darba un mājas rutīnas. Un, protams, Ginta vēlējās pierādīt, ka arī pēc daudzu gadu pārtraukuma ir iespējams mācīties un pilnveidot sevi visas dzīves garumā neatkarīgi no vecuma.

Ārija (25). Viņa ir pierādījums tam, ka ikviens sevi var attīstīt ļoti daudzpusīgi. Ārija ieguvusi gan bakalaura, gan maģistra grādu ekonomikā, tomēr viņas sirdslieta jau daudzus gadus ir mūzika. Līdz šim viņa dziedājusi koros, taču muzikālo izglītību tā arī nav ieguvusi. Tādēļ Ārija uzsāka studijas mūzikas vakarskolā, kurā viņa apgūst ne tikai savu izvēlēto solo dziedāšanas specialitāti, bet arī solfedžo, mūzikas teoriju u. c. priekšmetus. Jāpiebilst, ka skolā tiek uzņemti cilvēki arī bez priekšzināšanām, tomēr Ārija iesaka sagatavoties iestājeksāmeniem, jo pieteikumu ir vairāk nekā piedāvāto vietu skaits. Mācību maksa – pagaidām vēl pārdesim eiro mēnesī.

Ieguvumi
Mācīšanās process, vienalga, vai tie būtu deju kursi vai maģistra studijas, sniedz daudzus un dažādus ieguvumus. Katra no aptaujātajām portāla lasītājām min kaut ko citu – kādai tā ir iespēja gūt jaunas un pozitīvas emocijas, cita to uztver kā izaicinājumu. Mācīšanās process:
* paplašina redzesloku;
* dod iespēju iegūt gan jaunas idejas, gan arī vērtīgas atziņas dzīvei un darbam;
* sniedz pozitīvas emocijas;
* palīdz pilnveidot sevi; 
* sniedz noderīgas un praktiskas zināšanas; 
* palīdz apzināties un izprast savas vēlmes un talantus;
* paver jaunus kontaktus;
* ļauj pierādīt sevi un savas spējas;
* veicina pašapziņu.  

Ar ko ir jārēķinās?
Protams, mācībām, kā atzīst portāla espati.lv lasītājas, ir arī ar sava garoziņa. Ginta (52) gandrīz divu gadu laikā katru otro nedēļu mēroja tēlo ceļu no Latvijas mazpilsētas uz Rīgu un atpakaļ, kas bija ne vien laikietilpīgi, bet arī papildu finansiālie izdevumi. Inese (32) studijas savieno ar pilnas slodzes darbu, veltot mācībām vakarus un brīvdienas. Galvenās atziņas, ar ko jārēķinās, uzsākot mācības:
* jāorganizē un jāplāno sava dzīve, lai apvienotu darbu, mācības un brīvo laiku;
* nepieciešams sevi disciplinēt, lai vienmēr ierastos uz nodarbībām, izpildītu uzdoto;
* jābūt pacietīgai, jo bieži vien uzsāktās mācības var prasīt pat vairākus gadus; 
* jārēķinās ar izmaksām – kursu, mācību maksa, materiāli, ceļa izdevumi, dzīvošanas izmaksas, ja dodies mācīties uz ārvalstīm.

Kopumā visas raksta varones vienbalsīgi atzīst, ka mācīšanās – tas ir laiks sev, mācoties un darot lietas, kas sniedz prieku un gandarījumu. Tā ir iespēja piepildīt savu sapni, par kuru klusībā esi jau sen domājusi. Uzdrošināties – tas ir pats galvenais!  

Nobeigumā espati.lv iesaka mājaslapas, kurās ir vērts ieskatīties un iespējams iedvesmot sevi uz jauniem zinību kalniem. ļoti plaša un visaptveroša informācija par Latvijas izglītības iestāžu piedāvājumiem atrodama Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē – www.niid.lv. Ja interesē Eiropas Savienības piedāvātās iespējas, ieskaties – www.jaunatne.gov.lv, kā arī www.izm.gov.lv.

Raksts tapis sadarbībā ar "Espati.lv".