Par Jelgavu

Par Jelgavu

Jelgava ir pilsēta ar bagātu vēsturi. Dažādos laikos postīta, dedzināta un no jauna celta. Pilsēta joprojām atrodas Zemgales līdzenumā lēnās un mierīgās Lielupes krastos. To saucam par Zemgales galvaspilsētu, par izglītības un kultūras centru. Jelgava kļuvusi par pilsētu ar dinamisku attīstību ekonomikā, izglītībā un kultūrā. Tā ir viesmīlīga pilsēta, kas vēlas un prot uzņemt viesus.

Jelgavas viesiem ir iespēja atpūsties, baudīt kultūras pasākumus un iepazīt kādu no Jelgavas muzejiem vai parkiem. Pilsētā dzīvo 64 898 iedzīvotāju, un tās kopējā platība ir 60 km², no kuriem 2,34 km² ir atklātās ūdensplatības, bet 1,62 km² aizņem parki.

Jelgavas domes kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv Jelgavas domes kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv

Informācija par vietām un apskates objekti