VARAM kompensācijās par palīdzības sniegšanu bēgļiem trim pašvaldībām kopumā piešķirs 13 336 eiro

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Rīga, 24.jūl., LETA. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) kompensācijās par palīdzības sniegšanu bēgļiem trim pašvaldībām piešķirs kopumā 13 336 eiro, šodien lēma valdība.

VARAM skaidro, ka, balstoties uz Ministru kabineta protokollēmumu, pašvaldībām kompensējami faktiskie izdevumi, kas radušies, sniedzot finansiālo un materiālo palīdzību bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu par laika periodu no 2016.gada 1.janvāra.

Izdevumi kompensējami par divu gadu periodu no personas ar alternatīvo statusu vai bēgļa statusa iegūšanas brīža. Nepilngadīgiem bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu bez pavadības faktiskie izdevumi kompensējami līdz viņu 24 gadu vecumam.

Ministrijai dokumentus par faktiskajiem izdevumiem 2017.gadā iesniegušas trīs pašvaldības.

Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības iesniegto informāciju, 2017.gadā pašvaldība bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu sedza braukšanas e-karšu iegādi, to papildināšanu, transporta izdevumus, skolēna un pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas izdevumus, kā arī izmaksāja dzīvokļa un ārkārtas pabalstus 618 eiro apmērā.

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde šīm personām izmaksāja pabalstus garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, pabalstu izglītības ieguves atbalstam, veselības aprūpes pabalstus un dzīvokļa pabalstus 2581 eiro apmērā.

Savukārt Rīgas pašvaldība izmaksājusi pabalstus izglītības ieguves atbalstam, pabalstus garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa pabalstus, kā arī sniegusi dienas centru un patversmes pakalpojumus par kopējo summu 10 137 eiro apmērā.

Minētās summas pašvaldībām plānots atlīdzināt no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".