Trim studentiem piešķirta Jelgavas novada ikmēneša 150 eiro stipendija

Rīga, 6.nov., LETA. Trīs studenti, sākot ar šo studiju gadu, ik mēnesi saņems Jelgavas novada pašvaldības stipendiju 150 eiro apmērā, aģentūru LETA informēja pašvaldības pārstāve Enija Kreicberga-Kapša.

Kopumā šogad stipendijai pieteicās astoņi jaunieši. Septiņi no viņiem atbilda stipendijas saņemšanas prasībām, bet viens pretendents netika vērtēts, jo viņa deklarētā dzīvesvieta nav Jelgavas novada teritorijā, kas ir viens no stipendijas saņemšanas nosacījumiem. Šogad pretendenti bijuši spēcīgi - sekmju vērtējumā konkurence izvērtusies ļoti sīva -, taču, lai iegūtu novada stipendiju, tiek vērtēti arī citi būtiski kritēriji, piemēram, jaunieša iesaiste ārpusklases aktivitātēs, motivācija un redzējums par izvēlēto studiju programmu, nākotnes mērķi, skaidroja pašvaldībā.

Izvērtējot pieteikumus, stipendija piešķirta Artim Galvanovskim, Agnetai Veinbergai un Lienei Roziņai. Galvanovskis absolvējis Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu un sācis studijas Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes bakalaura studiju programmas "Bioloģija", Veinberga šogad absolvējusi Elejas vidusskolu un studē Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultātes otrā līmeņa studiju programmā "Farmācija", bet Roziņa pēc Jelgavas Valsts ģimnāzijas absolvēšanas studē Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes otrā līmeņa profesionālajā studiju programmā "Ārstniecība".

Katrs no jauniešiem saņems Jelgavas novada pašvaldības stipendiju 1500 eiro apmērā akadēmiskajā gadā jeb 150 eiro mēnesī līdz pat studiju noslēgumam.

Jelgavas novada pašvaldības stipendija jauniešiem tiek piešķirta kopš 2012.gada, kad pašvaldība un Latvijas Universitātes Fonds noslēdza līgumu par stipendiju piešķiršanu novada jauniešiem, kas sāk studijas kādā no Latvijas augstskolām. Stipendiju mērķis ir finansiāli atbalstīt Jelgavas novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā, kā arī veidot Jelgavas novada atpazīstamību Latvijā un piederības sajūtu Jelgavas novada iedzīvotāju vidū. Stipendija paredzēta Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz vienu gadu deklarētam 12.klases absolventam, kurš reģistrējies studijām jebkurā Latvijas augstskolā jebkurā bakalaura studiju programmā.

Paralēli studijām stipendijas saņēmējs drīkst strādāt algotu darbu, savukārt, lai iegūtu stipendiju, pretendentiem tiek izvirzīti vairāki kritēriji - absolvējot 12.klasi, vidējam vērtējumam jābūt augstākam par 7,5 ballēm, jāiesniedz motivācija stipendijas saņemšanai un eseja par tēmu "Kuram Latvijas Universitātes mecenātam(-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?", kā arī jānorāda īpaši sasniegumi un nopelni, aktivitātes vidējās izglītības iegūšanas laikā.

Šogad stipendijas piešķiršanu vērtēja īpaši izveidota komisija, kurā darbojās gan Jelgavas novada pašvaldības speciālisti, gan Latvijas Universitātes fonda pārstāvji.