Pēc ilgstošiem strīdiem un tiesvedības Jelgavas novada pašvaldība nojauc patvaļīgi uzbūvēto dzīvojamo ēku Kalnciemā

Jelgava, 10.okt., LETA. Jelgavas novada pašvaldība šodien piespiedu kārtā nojauca patvaļīgi uzbūvēto dzīvojamo māju, aģentūru LETA informēja pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Alise Ozoliņa.

Pašvaldība to sauc par bezprecedenta gadījumu Latvijā, jo parasti patvaļīgas būvniecības objekta nojaukšanu īsteno pats īpašnieks, taču šajā gadījumā tā organizēta ar vairāku dienestu iesaisti.

Dzīvojamā māja "Luģi 1" ir patvaļīgi uzbūvēta applūstošā dabas teritorijā Kalnciema pagastā, un konflikts starp ēkas īpašnieci un pašvaldību ildzis jau no 2009.gada.

"Atzīstot savu patvaļīgo būvniecību, "Luģi 1" īpašnieki galvenokārt apelējuši pie tik izplatītās prakses Latvijā, ka nelegālas būvniecības dokumentāciju var sakārtot arī vēlāk, kā arī uzskatot, ka individuālos gadījumos izņēmuma kārtā likumu normas var nepiemērot," pauda Ozoliņa.

Noslēdzoties tiesvedības procesam vairākās instancēs, Augstākās tiesas lēmums 2014.gada 18.jūlijā apstiprināja Jelgavas novada domes 2010.gada lēmuma tiesiskumu un atzina piespiedu izpildi un patvaļīgi uzbūvētās būves nojaukšanu. Ar domes lēmumu "Luģi 1" īpašniecei Valentīnai Rudenko tika uzdots deviņu mēnešu laikā nojaukt patvaļīgi uzbūvēto dzīvojamo māju un saimniecības ēku. Taču ēkas īpašnieki domes lēmuma izpildi ir ignorējuši, organizējot šķēršļus piekļuvei pie ēkas.

Ozoliņa klāstīja, ka ēkas nelegāla būvniecība sākās vēl pirms Jelgavas novada kā administratīvas vienības izveides 2009.gadā, kad Rudenko, neskatoties uz Kalnciema pilsētas ar lauku teritorijas būvvaldes rakstiskā atteikuma izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu ēkas projektēšanai, sāka vienģimenes mājas celtniecību. Teritorija atrodas Lielupes aizsargjoslā un ir plūdu apdraudēta. Pēc gada - 2010.gada rudenī - jau Jelgavas novada būvvalde, apsekojot situāciju, konstatēja patvaļīgi uzbūvētos ēkas pamatus un pirmā stāva celtniecību. Īpašniekiem tika sastādīts pārbaudes akts par nelikumīgu būvniecību un Administratīvā komisija uzlika administratīvo sodu.

"Uzaicinot kundzi uz Jelgavas novada domes apvienoto komiteju sēdi situācijas paskaidrošanai, īpašniece nenoliedza, ka pēc būvvaldes atbildes saņemšanas, neskatoties uz norādīto atteikumu izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu, tomēr sākusi un turpinājusi būvniecību," notikumu gaitu aprakstīja pašvaldības pārstāve, piebilstot, ka, lai gan mājas īpašniece mēģinājusi būvi definēt kā mazēku, gan citādi determinēt tās statusu, konkrētajā gadījumā ēka iekļaujas vienotā apbūves laukumā 180 kvadrātmetru platībā.

Pašvaldība vairākkārt sūtījusi brīdinājumus par domes lēmuma izpildi un esot aicinājusi Rudenko uz pārrunām, lai piedāvātu kompromisus, tiecoties vienoties par alternatīvu apbūves gabala piedāvājumu un labprātīgu, pakāpenisku būves pārvietošanu, taču būvniecības darbi turpināti un īpašniece paudusi tiešus draudus gan uzņēmējam, kurš pašvaldības veiktā iepirkuma rezultātā ir ieguvis tiesības nojaukt pretlikumīgi uzbūvēto ēku, gan paziņojumus agresīvai rīcībai pret sevi pašu.

Ozoliņa aģentūru LETA informēja, ka būves nojaukšanu veic konkursa kārtībā izvēlēta firma un būves demontāžas izmaksas ir 6130 eiro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Aizbildinoties ar to, ka Rudenko iepriekšējā konkursa rezultātā izvēlētās firmas pārstāvjiem izteica personiskus draudus un šī firma līdz ar to atteicās veikt nojaukšanas darbus, "drošības apsvērumu dēļ" uzņēmuma nosaukumu Ozoliņa neatklāj.

Pašvaldībai būs arī papildu izdevumi par mantu savākšanas un uzglabāšanas pakalpojumiem, tāpēc visu darbu gala summa būs atkarīga no tā, cik ātrā laikā mantas tiks izņemtas no uzglabāšanas. Kopējās izmaksas varētu sasniegt 10 000 eiro.

Sabiedriskās kārtības ievērošanai nelikumīgi uzceltu būvju nojaukšanas procesā šodien iesaistīti Jelgavas novada pašvaldības speciālisti un Pašvaldības policija, sadarbojoties ar Valsts policijas un citiem atbildīgajiem dienestiem.