Pašvaldības kapitālsabiedrība tomēr nepārņems atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku novadā

Rīga, 7.janv., LETA. Pēc savstarpējiem opozīcijas un koalīcijas pārmetumiem un atkārtotas sēdes sarīkošanas Ozolnieku novada dome tomēr nolēmusi atteikties no ieceres atkritumu apsaimniekošanu nodot savas kapitālsabiedrības SIA "Ozolnieku KSDU" pārziņā.

Atcelt lēmumu par jaunas atkritumu apsaimniekošanas struktūrvienības izveidi uzņēmumā dome mēģinājusi jau 2018.gada beigās, liecina domes sēdes protokols. Šāds ierosinājums nācis no domes koalīcijas, un opozīcija sēdē pārmetusi, ka ir brīdinājusi pērējos par lēmuma neloģiskumu, aicinot ieklausīties opozicionāru paustajā un izskatāmajos lēmumprojektos. Pēc tam, kad notikusi asa vārdu pārmaiņa starp abām pusēm, opozicionāri sēdi pametuši, sēdei pietrūcis kvoruma un tā tika slēgta.

Atkārtota sēde sasaukta jau 2019.gada pirmajās dienās, un arī tajā skanējuši pārmetumi no abām pusēm, taču sēdes noslēgumā deputāti lēmuši vienbalsīgi atcelt septembra lēmumu par ieceri veidot atkritumu apsaimniekošanas struktūrvienību pašvaldības uzņēmumā.

Formāli lēmums pieņemts, ņemot vērā komunālā uzņēmuma sniegto informāciju, ka pašlaik iepakojuma materiālu realizācijas tirgus cenas ir būtiski mainījušās, salīdzinot ar situāciju vasarā, kad veikti aprēķini, balstoties uz kuriem Ozolnieku novada dome pieņēmusi lēmumu. "Ozolnieku KSDU" secinājis, ka būtiski samazināto iepakojuma materiālu realizācijas cenu dēļ nespēs nodrošināt pakalpojumu par plānotajām izmaksām, tāpēc pārtraucis visas darbības atkritumu apsaimniekošanas pārņemšanai.

Lai nodrošinātu atkritumu izvešanā, pašvaldība plāno izsludināt iepirkumu.

Jau vēstīts, ka 31.martā beigsies pašvaldības līgums ar SIA "Clean R" par sadzīves atkritumu izvešanu Ozolnieku novadā. Meklējot iespējamos risinājumus atkritumu apsaimniekošanai pēc līguma termiņa beigām, pašvaldība secinājusi, ka viens no variantiem ir iepirkums, lai izvēlētos nākamo pakalpojuma sniedzēju, bet otrs - veikt atkritumu apsaimniekošanu pašiem, kas iespējams vai nu esoša pašvaldības komunālā uzņēmuma sastāvā, vai arī, veidojot šim mērķim pašvaldības iestādi.

Domē uzsvēra, ka ārpakalpojuma variants ir vienkāršāks un neprasa ieguldījumus, bet, ņemot vērā atkritumu apsaimniekošanas tirgus tendences, novedīs pie ievērojama pakalpojuma tarifa kāpuma novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

SIA "Konsorts" pašvaldības uzdevumā ir veicis iespējamo scenāriju izvērtējumu, secinot, ka, saglabājot esošo sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu 11,73 eiro par kubikmetru un apsaimniekojot atkritumus pašiem, desmit gadu laikā ir iespējama tīrā peļņa 472 000 eiro, kas nozīmē, ka tarifu var pat samazināt. Atkritumu saimniecību nododot pašvaldības uzņēmuma rokās, nepieciešamās investīcijas - 513 000 eiro - iespējams finansēt no aizņēmuma, izpētīja "Konsorts".

Vienlaikus uzņēmums izpētījis, ka, veidojot jaunu pašvaldības aģentūru, būs zemāks tarifs iedzīvotājiem, toties netiks uzkrāti līdzekļi attīstībai un būs vajadzīgas pašvaldības investīcijas, tāpēc kā perspektīvākais variants ieteikts atkritumu apsaimniekošanas struktūrvienības izveide "Ozolnieku KSDU".

Kā papildu ieguvumu, attīstot savu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, dome min arī degradētās vides sakārtošanu Ozolnieku notekūdeņu attīrīšanas stacijas teritorijā Druvenieku ceļā 10 un tehnikas bāzes ievērojamu paplašināšanu, ko varētu izmantot arī citos saimnieciskajos darbos, nemaksājot par ārpakalpojumiem. Tiktu izveidota arī kompostēšanas stacija zaļo un bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādei, bet nākotnē, iespējams, biogāzes stacija apkures vajadzībām.

Tāpat domē uzsvēra, ka attīstīt savas atkritumu apsaimniekošanas jaudas lēmušas arī citas pašvaldības, tostarp Tukuma, Talsu, Jaunpils, Engures, Kandavas, Rojas, Mērsraga, Dundagas novadu un citas pašvaldības.

Lemjot par ieceri veidot atkritumu apsaimniekošanas struktūrvienību pašvaldības uzņēmumā un veikt nepieciešamās darbības atkritumu apsaimniekošanas pārņemšanai novadā, "par" nobalsoja deviņi domes deputāti, trīs bija pret, bet vēl trīs atturējās. Projektu neatbalstošie deputāti pauda, ka aprēķini par saimniecības pārņemšanu ir tikai aptuveni, īpaši atalgojuma sadaļa. Tāpat viņiem ir bažas par izdevumu sadaļu, jo nav skaidrs, vai nebūs papildu izmaksu. Tāpat domes sēdē izskanējis viedoklis, ka maza pašvaldība nespēs nodrošināt tarifa nepieaugšanu.

Kā vēstīts, Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama 2018.gada vasarā pauda, ka atkritumu apsaimniekošanas jomas nodošana bez konkursa pašvaldību uzņēmumiem rada ļoti būtisku interešu konfliktu.

"Šeit ir tāda ļoti bīstama situācija, jo pašvaldības no vienas puses veic šo teritoriālo plānojumu, atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādi, no otras puses pašvaldība ir arī tā, kas dibina savus uzņēmumus, kuri tālāk to īsteno un dara. Treškārt, arī tas, ka pašvaldība apstiprina tarifus jebkuriem saviem pašvaldības uzņēmumiem par atkritumu apsaimniekošanu. Tā kā šāda trejāda situācija rada tādu ļoti būtisku interešu konfliktu," pašvaldību rīcību, bez konkursa izvēloties atkritumu apsaimniekotāju, komentēja Ābrama.