Kā lokalizācija var noderēt uzņēmējdarbībā

Globalizācijas ietekmē uzņēmumi var reklamēt un pārdot savu produktu vai pakalpojumu visā pasaulē. Tā ir milzu priekšrocība – sasniegt auditoriju, kas agrāk nebija pieejama.

Iekarojot jaunus tirgus, uzņēmumiem jārēķinās ar nacionālām īpatnībām un atšķirībām. Uzrunāt cilvēkus Latvijā šķiet pietiekami vienkārši – esat pazīstams ar svētkiem, kādus svin valstī, pārzināt valodu un izteicienus, kā arī vispārpieņemtus rīcības modeļus. Taču, vai zināsiet, kā uzrunāt cilvēkus, piemēram, Ķīnā? Šeit talkā nāks lokalizācija.

Vairāk par tulkošanas biroju piedāvāto pakalpojumu – lokalizāciju – lasiet rakstā!

Kas ir lokalizācija
Lai saprastu, kā izmantot lokalizāciju savās interesēs, noderēs ieskats valodniecības pamatterminu skaidrojošās vārdnīcas piedāvātajā definīcijā.

Tā vēsta, ka lokalizācija ir teksta pielāgošanas veids, kurā maina dažādus satura elementus, lai tos pielāgotu konkrētas tautas un zemes īpatnībām, atbilstoši videi, dzīves apstākļiem un kultūrai. Lokalizācija notiek tulkošanas procesā un to veic tulkotājs.

Atšķirībā no parasta tulkojuma, kurā tulkotājam ir jāsaglabā visi satura elementi un teksta doma, kāda ir oriģinālā, lokalizācijas procesā ir teksta daļas, kas tiek pilnībā mainītas un pielāgotas. Tāpēc ir svarīgi izsvērt, vai ir nepieciešams tulkojums vai lokalizācija.


Kādos gadījumos vajadzīga lokalizācija
Lokalizācija tiek izmantota programmatūru un ierīču tulkošanā. Piemēram, Latvijā klaviatūrās ir garumzīmes un mīkstinājuma zīmes. Lai tās attēlotu, ir pielāgota jeb lokalizēta attiecīgā programmatūra, piemēram, teksta apstrādes rīki un citi. Tas atļauj garumzīmes parādīt tur, kur tas nepieciešams. Tāpat arī telefonu programmatūra ir lokalizēta, lai mēs varētu rakstīt pareizā latviešu valodā, izmantojot tam paredzētos simbolus.

Varbūt esat ievērojuši, skatoties uzņēmumu mājaslapas, dažādu valodu versijās, tās mēdz atšķirties? Uzņēmuma mājaslapas tulkošana ir viens no aktuālajiem lokalizācijas pakalpojumiem. Rezultātā atšķirīgu valodu versijas var būt ļoti dažādas gan vizuāli, gan pēc satura. Uzņēmumi bieži vien arī pielāgo piedāvājumu atkarībā no valsts, kurā pakalpojumi vai preces tiek izplatīti.

Lokalizācija var būt nepieciešama lietošanas instrukcijām un dažādiem mārketinga materiāliem, lai tos pielāgotu lietošanai konkrētā patēriņa tirgū. Svarīgi, lai lokalizācijā iesaistās arī uzņēmums, norādot, kādam tirgum tulkojamais materiāls ir paredzēts, kas jāņem vērā un noteikti jāsaglabā, tulkojot tekstu.

Tulkošanas rīku lietošana lokalizācijā
Nereti uzņēmumi vēlas uzsākt darbību nevis tikai vienā konkrētā tirgū, bet vairākos uzreiz, piemēram, lielākā Āzijas reģionā. Tādos gadījumos mārketinga kampaņa tiek izvērsta vairākās valstīs, līdz ar to arī jāpielāgo šo valstu auditorijai.

Ja ir jātulko uz daudzām valodām uzreiz, vislabāk būs, ja izvēlēsieties modernu tulkošanas biroju, kurš izmanto tulkošanas rīkus, kas ļauj nodrošināt konsekventu terminu lietojumu un paātrina tulkotāju darbu, kā arī samazina izmaksas.

Lietojot tulkošanas programmas, nemazinās tulkojuma kvalitāte, un tas nenozīmē, ka darbā nav iesaistīts cilvēks. Tieši pretēji – kvalitāte ir augstāka, jo tulkotājs izmanto rīkus, kas izķer sīkas neuzmanības kļūdas un palīdz viņa darbā, lai to varētu paveikt efektīvāk.

Dzimtās valodas runātāju priekšrocības lokalizācijā
Izvēloties lokalizācijas pakalpojumu, svarīgi, lai ne vien ar tulkojumu strādā tulkotājs, kurš pārzina vietējā tirgus īpatnības, bet, lai veiktu korektūru, tiek piesaistīts arī valodas speciālists, kuram mērķvaloda ir dzimtā. 

Lai būtu pārliecināti, ka lokalizācija tiks veikta augstā kvalitātē, ir labi, ja varat sadarboties ar tulkošanas biroju, nevis individuālu tulkotāju. Tādējādi ir iespēja piesaistīt visus nepieciešamos speciālistus – gan pieredzējušu tulkotāju, gan zinošu korektoru. Tulkošanas birojs Tulkot.lv sadarbojas tikai ar speciālistiem, kuriem ir augstākā izglītība un vairāku gadu pieredze valodas pakalpojumu jomā, tostarp lokalizāciju veikšanā.

Lai izdodas atrast labāko un uzticamāko lokalizācijas pakalpojuma partneri un uzrunāt klientus viņiem saprotamā valodā!