Jelgavas pašvaldība līdzfinansēs dokumentācijas izstrādi daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai

Jelgava, 27.apr., LETA. Jelgavas pašvaldība līdzfinansēs daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju tēriņus, lai varētu sagatavoties māju energoefektivitātes paaugstināšanai, aģentūra LETA šodien uzzināja Jelgavas domes sēdē.

Pašvaldības atbalstu varēs saņemt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās apsekošanas veikšanai un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai, energosertifikāta un tā pārskatu sagatavošanai, kā arī būvprojekta vai apliecinājuma kartes vai ēkas fasādes apliecinājuma kartes un būvdarbu tāmes sagatavošanai. Līdzfinansējums tiek piešķirts līdz 50% apmērā no kopējām visu darbību izmaksām, bet ne vairāk kā 3000 eiro vienai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai.

Dome līdz ar citiem nosacījumiem lēmusi arī, ka uz pašvaldības atbalstu var pretendēt tās mājas, kurās ir vismaz pieci dzīvokļi. Sēdes laikā deputāts Ivars Jakovels (SC) aicināja labot noteikumus, nosakot, ka jābūt vismaz četriem dzīvokļiem, jo šādu māju arī nav maz. Taču SIA "Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde" vadītājs Juris Vidžis paskaidroja, ka pašvaldības līdzfinansējums paredzēts tām mājām, kas var pretendēt uz valsts atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanai, bet tas paredzēts mājām, kurās ir vismaz pieci dzīvokļi. Domē izskanēja viedoklis, ka tērēt pašvaldības līdzekļus tām mājām, kas nevar pretendēt uz valsts atbalstu, nav lietderīgi, jo nav garantijas, ka tās renovācijai varēs saņemt kredītus bankās.

Dome noteikusi arī, ka mājas parādsaistību apjoms par pārvaldīšanas izdevumiem un saņemtajiem pakalpojumiem ir mazāks par 10% no šo izdevumu un pakalpojumu rēķinu summas pēdējā gada laikā.

Līdzfinansējot tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, tiks veicināts plašāks renovācijas process pilsētā, kas labvēlīgi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, jo tiks iesaistīti gan tehniskās dokumentācijas izstrādātāji, gan celtniecības, būvmateriālu ražošanas un tirgošanas komercsabiedrības, skaidro pašvaldībā.