Jelgavas novads plāno novirzīt 140 092 eiro gājēju-veloceliņu ierīkošanai un parka labiekārtošanai

Foto: Evija Trifanova/ LETA

Jelgavas novada dome apstiprināja iespējamo pašvaldības 140 092 eiro līdzfinansējumu gājēju-veloceliņu Sesavas un Jaunsvirlaukas pagastos ierīkošanai un Elejas parka labiekārtošanai, aģentūru LETA informēja novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Kaņepone.

Projektu īstenošanai plānots iegūt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu 81 000 eiro apmērā.

Ideju apstiprināšanas rezultātā iecerēts 2017.gada sākumā veikt būvprojektu izstrādes, kam sekotu iepirkuma izsludināšana būvdarbiem.

Par projekta "Gājēju-veloceliņa izbūve Sesavas pagastā" nepieciešamību vietējie iedzīvotāji ir izteikušies ikmēneša iedzīvotāju sapulcēs un apspriedēs, skaidroja Kaņepone. Celiņš nepieciešams ikdienā apmēram 300 Sesavas ciema iedzīvotājiem. Plānots celiņus izbūvēt stratēģiski svarīgākajos ciema punktos, lai iedzīvotāji varētu droši un ērti nokļūt no dzīvesvietas uz pagasta pārvaldi, pastu, skolu, veikalu, autobusa pieturu un citām pagasta iedzīvotājiem nepieciešamām pakalpojuma sniegšanas vietām. Kopējās izmaksas ir 130 000 eiro, no kurām ELFLA līdzfinansējums būtu 27 000 eiro, savukārt pašvaldības līdzfinansējums - 103 000 eiro, kuru projekta apstiprināšanas gadījumā plānots aizņemties Valsts kasē.

Nākamā gada laikā iecerēts apvienoto gājēju-veloceliņu izbūvēt arī Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes ciemā. 290 metrus garais un 2,5 metrus platais celiņš atrastos paralēli valsts autoceļam P94 Jelgava-Staļģene-Code. Vietā, kur paredzēts gājēju-veloceliņš, iedzīvotāji uz ciemata centrā esošo Staļģenes vidusskolu, Izglītības un aktivitāšu centru "Līdumi", Staļģenes bērnu un jauniešu centru, Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Jaunsvirlaukas filiāli, ģimenes ārsta praksi, zobārstu, aptieku, pagasta pārvaldi, bibliotēku un tirdzniecības centru pārvietojas pa autoceļa brauktuves malu, kas šajā posmā ir jo sevišķi bīstami, jo ceļš met līkumu. Minēto ceļa posmu izmanto ciemata iedzīvotāji, dodoties arī uz iekārtoto atpūtas vietu - piestātni Lielupes krastā -, autobusa pieturu, kā arī skolēni - uz tālāk esošo Salgales Mūzikas un mākslas skolu. Ieceres īstenošanai kopējais nepieciešamais finansējums ir 44 000 eiro, no kuriem ELFLA projekta summa būtu 27 000 eiro, savukārt pašvaldības līdzfinansējums - 17 000 eiro.

Trešais projekts paredz veicināt Elejas muižas parka ilgtspēju, palielināt tā pievilcību apmeklētājiem, veicot dīķa atjaunošanas darbus. Elejas muižas parks veidots 19.gadsimta sākumā, kad parka dienvidrietumu stūrī tika izveidots arī mākslīgs dīķis, kas ieskauj nelielu pussalu. Gadu gaitā dīķa gultne ir aizsērējusi, dīķa krasti aizauguši, līdz ar to ievērojami samazinājies dīķī esošais ūdens daudzums, kas rada nelabvēlīgus apstākļus dīķī dzīvojošajām zivīm. Tāpat izveidojušais ūdenszāļu aizaugums nav estētiski pievilcīgs. Piesaistot projekta finanses, plānots veikt dīķa atjaunošanas darbus - susināšanu, gultnes attīrīšanu un krasta attīrīšanu no krūmiem nevērtīgiem kokiem. Labiekārtojot un sakopjot dīķi, Elejas parkā paplašinātos iespējas, kur rīkot dažādus pasākumus, - līdzās ierastajiem novada svētkiem, Bērnu svētkiem vai Leģendu naktij turpmāk ap dīķa teritoriju varētu organizēt arī veselīga dzīvesveida veicinošus vai dabas mantojuma izzinošus pasākumus, skaidroja pašvaldības pārstāve. Projekta apstiprināšanas gadījumā kopējās projekta izmaksas būtu 47 092 eiro, no kurām ELFLA līdzfinansējums būtu 27 000 eiro, bet Jelgavas novada pašvaldība ieguldītu 20 092 eiro.