Jelgavas novada dome apstiprina noteikumus par administratīvo atbildību pārkāpumu gadījumā

Foto: Jelgava24.lv
Foto: Jelgava24.lv

Jelgavas novada domes deputāti šonedēļ apstiprinājuši saistošos noteikumus "Jelgavas novada pašvaldības administratīvās atbildības noteikumi", kas sākotnēji apstiprināšanai virzīti uz maija domes sēdi, aģentūra LETA uzzināja domē.

Kā ziņots, to apstiprināšana tika atlikta, jo pēc komiteju sēdes ierosinājumiem darba grupa nav paspējusi veikt korekcijas un izstrādāt papildinājumus, skaidroja pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Kaņepone.

Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību Jelgavas novada administratīvajā teritorijā. Pieņemot saistošos noteikumus, tiks noteikta administratīvā atbildība par pārkāpumiem, kas izdarīti Jelgavas novada administratīvajā teritorijā un par kuriem nav paredzēta atbildība citos normatīvajos aktos.

Noteikumi paredz atbildību par sabiedriskās kārtības neievērošanu, par pārkāpumiem novada teritorijas labiekārtošanā, stādījumu uzturēšanā un aizsardzībā, par īpašumiem pieguļošas publiskā lietošanā esošas teritorijas nekopšanu, par namu, būvju un inženierkomunikāciju neuzturēšanu pienācīgā kartībā, kā arī par izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas publiskās vietās noteikumu neievērošanu.

Pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Enija Kreicberga-Kapša skaidro, ka saistošo noteikumu regulējums labvēlīgi ietekmē estētikas, higiēniskas, ekoloģiski tīras, drošas un ainaviski pievilcīgas vides veidošanu un uzturēšanu novadā, audzina personas likumu precīzas un stingras ievērošanas garā, ieaudzina viņos cieņas pilnu attieksmi pret citu personu tiesībām, godu un pašcieņu, pret sadzīves noteikumiem, apzinīgu attieksmi pret saviem pienākumiem un atbildību sabiedrības priekšā. Noteikumu uzdevums ir arī novērst tiesību pārkāpumus.

Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts tiks publicēts Jelgavas novada informatīvajā izdevumā un ievietots mājaslapā "www.jelgavasnovads.lv".