Jelgavā paplašina NĪN atvieglojumu saņēmēju loku

Rīga, 30.nov., LETA. No 2019.gada 1.janvāra Jelgavā tiks paplašināts personu loks, kas varēs pretendēt uz nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumiem, aģentūra LETA uzzināja pilsētas pašvaldībā.

No nākamā gada uz NĪN atlaidēm varēs pretendēt nestrādājošas personas ar trešās grupas invaliditāti. Uz šo atvieglojumu varēs pretendēt nestrādājošās personas bez bērniem un mazbērniem gadījumā, ja NĪN gadā par īpašumu pārsniedz 35 eiro, īpašums ir personas vienīgais nekustamais īpašums un tas ir reģistrēts zemesgrāmatā, turklāt personai tajā ir deklarētā dzīvesvieta un īpašumā nav deklarētas citas personas. Tāpat īpašumā esošā zeme nedrīkst pārsniegt 1500 kvadrātmetrus, personas ienākumi mēnesī nedrīkst pārsniegt valstī noteikto minimālo algu, īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Šīs personas var pretendēt uz NĪN atvieglojumu 70% apmērā.

Tāpat no nākamā gada uz atvieglojumu 90% apmērā no aprēķinātā NĪN varēs pretendēt persona, kurai dzīvesvieta ir deklarēta kopā ar bērnu ar invalīdu vai nestrādājošu personu, kam ir pirmās vai otrās grupas invaliditāte kopš bērnības. Atvieglojumu piemēros arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks būs bērns invalīds vai nestrādājoša persona ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti kopš bērnības.

Lai stimulētu iedzīvotājus sakārtot īpašumu jautājumus un nodot ekspluatācijā jaunbūves, atvieglojumu 50% apmērā varēs saņemt arī persona par dzīvojamo māju, kas iepriekšējā gadā nodota ekspluatācijā. Tātad, ja Jelgavā uzbūvēta māja un šogad nodota ekspluatācijā, tās īpašnieks nākamgad var pretendēt uz NĪN atvieglojumu.

Vēl no nākamā gadā būs izmaiņas attiecībā uz NĪN par mājokļiem, kuros neviens nebūs deklarēts. Īpašumiem, kuros uz 2019.gada 1.janvāri nebūs deklarēta neviena persona, arī nākamgad tiks piemērota paaugstināta NĪN likme - 1,5% no īpašuma kadastrālās vērtības. Ja līdz nākamā gada 1.novembrim īpašumā būs piedeklarēta vismaz viena persona, īpašnieks varēs pretendēt uz NĪN atlaidi 50% apmērā. Šogad atvieglojuma apmērs bija atkarīgs no tā, vai persona deklarējās mājoklī pirmajā vai otrajā pusgadā, bet nākamgad atvieglojuma apmērs visos gadījumos būs konstants - 50%.

Lai saņemtu NĪN atvieglojumus, nodokļa maksātājam jāvēršas pašvaldībā ar iesniegumu.