Gultas novietojums virs āderes – kā tas var ietekmēt Jūsu miega kvalitāti?

Foto: Pixabay.com / Free-Photos
Foto: Pixabay.com / Free-Photos

Gultā pavadītais laiks ir svēts ikvienam. Jums šķiet, ka no rītiem pamostaties neizgulējies? Miega kvalitāti ietekmē vairāki faktori, un, lai arī ir pieņemts domāt, ka galvenokārt to ietekmē matrača izvēle, liela nozīme ir arī gultas atrašanās vietai. Varbūt miega problēmas un diskomfortu izraisījušas zem gultas esošās āderes. Kas tās ir, kāda ir āderu ietekmes uz cilvēku veselību un kā no tām izvairīties? Par to visu un vēl vairāk uzzināsiet, turpinot lasīt rakstu!

Kas ir āderes?
Tas ir mistisks tīklojumveida strāvojums zemē. Ādere veidojas kā josla, kurā ir citādāki fizikālie parametri nekā citur. Plaisai rodoties zemes garozā, no zemes izplūst starojums – radiācija. Āderes parasti ir pusmetru platas, tomēr ir gadījumi, kad tiek sasniegts pat divu metru platums, un 80% gadījumu āderes ir grunts ūdeņu tīklos, bet vietās, kur grunts sastāvs ir citādāks, tās var būt arī bez ūdens klātbūtnes.

Āderu sliktā ietekme uz veselību – mīts vai patiesība?


Domājot par āderu ietekmi, der atcerēties, ka ūdens dzīslojuma starojums nevar tikt saņemts un sajusts virszemē, ja atrodas dziļāk par pieciem metriem. Lai arī āderu sliktā ietekme nav zinātniski pierādīta, pastāv uzskats, ka cilvēka veselībai ilgstoša uzturēšanās virs āderēm var radīt problēmas. Tiek novērots, ka āderes rada dažādas veselības problēmas. Kādas tās ir?
Bezmiegs. Miega kvalitāte ir būtisks faktors labas veselības saglabāšanai. Gultas atrašanās vieta mājoklī virs āderes cilvēkam miegā liek grozīties, tādējādi traucējot tik svarīgo miega ciklu. 
Agresivitāte. Ja cilvēki guļ uz vēdera, kad viņu gultas ir novietotas virs āderes, rodas problēmas aknu daļā, jo tās nevar attīrīt asinis tā, kā būtu nepieciešams. Tā rezultātā smadzenēm tiek nogādātas neattīrītas asinis, veicinot cilvēkā agresivitāti.
Auglība. Tiek uzskatīts, ka, ja gultas novietotas virs āderēm, pastāv lielāka iespējamība neieņemt bērnu, kā arī, ja gultas atrodas virs āderēm grūtniecības laikā, bērns var piedzimt ar dažādām slimībām. 

Āderes ietekmē ikvienu cilvēku. Nav svarīgi, cik jauns vai vecs Jūs esat, kāds ir Jūsu stāvoklis sabiedrībā vai tautība. Ja ilgstoši atradīsieties virs āderēm, tās, visticamāk, atstās iespaidu uz Jūsu veselību. Tomēr, lai sajustu āderu ietekmi uz veselību, ir jāpaiet kādam laikam, tas nenotiks vienas miegā pavadītas nakts laikā. Vājākam organismam pirmās sekas varēs manīt pēc trim mēnešiem, bet spēcīgākam var paiet pat gadi.

Āderu veidi
Visas āderes nav vienādas, tāpat kā to ietekme. Pastāv uzskats, ka ir divu veidu āderes – ūdens un uguns. Kā tās atšķiras?

Uguns āderes
Uguns āderes cilvēku veselībai nerada komplikācijas, tās ir pat labvēlīgas. Atrašanās uguns āderu krustpunktos veicina:
• labu pašsajūtu;
• domu sakārtošanos;
• jaunu ideju rašanos un ģenerēšanu;
• enerģijas pieplūdumu;
• hronisku kaišu izzušanu.

Ja uz ūdens āderēm rok akas un citus ar ūdeni saistītus objektus, tad virs uguns āderēm – krāsnis, dūmvadus, lai rūpētos par ugunsdrošību, kas ir ļoti svarīgi. Interesanti, ka virs uguns āderēm agrāk tikuši celti arī altāri, svētnīcas, tādējādi piesaistot vietai vēl vairāk pozitīvo starojumu.

Kā zināt, kur atrodas uguns āderes?
To atrašanās vietu noteikt ir vieglāk – vadoties pēc savām sajūtām. Turot roku virs zemes vai vienkārši atrodoties uguns āderu krustpunktā, Jūs sajutīsiet patīkamu siltumu. 

Ūdens āderes

Šīs ir iepriekš aprakstītās āderes, kas veicina diskomfortu cilvēkiem, tāpēc nav ieteicams iekārtot virs tām gultas vai atpūtas stūri. Parasti virs ūdens āderēm:
• tiek rakti baseini, akas, dīķi u.c. ar ūdeni saistīti objekti;
• tiek stādīti augi un krūmi, bet tikai tad, ja tiem patīk šāda vide. Piemēram, lazdu koki vai plūmes ir jāstāda uz āderēm, jo tad tie dos lielu ražu. Lielākoties augi un koki nespēj ilgstoši augt, ja ir iestādīti virs ūdens āderēm. Pēc augļu koku liekuma var pateikt, vai zem tā ir āderes – jo tie savu sakņu sistēmu un lapotni veidos, liecoties ārpus āderu uztveršanas lauka;
• mēdz uzturēties arī dzīvnieki un kukaiņi. Protams, ne visi, tomēr ir daļa dzīvnieku, kuriem patīk uzturēties tieši āderu krustpunktos, piemēram, kaķiem. Tāpat ir ar odiem, kuri labprāt laiku pavada lidinoties virs āderēm. Turpretī suni nekad neredzēsiet āderu tuvumā, jo viņi no šādām vietām izvairās. 

Kā zināt, kur atrodas ūdens āderes?
Lai nerastos situācija, ka gultas novietojums ir tieši virs āderes, ieteicams iepriekš pārbaudīt gultas novietošanai paredzēto vietu. Ir divi veidi, kā to pārbaudīt:
• vēršoties pie zinoša cilvēka, kurš ir apguvis, kā noskaidrot āderu atrašanās vietu. Šādu cilvēku mēdz dēvēt par rīkstnieku. Parasti ūdens āderes visvieglāk noteikt ar vara rīkstīšu palīdzību; 
• mēģinot to noteikt pašam. Ar treniņa palīdzību arī Jūs varat attīstīt  šo prasmi, taču jārēķinās, ka ne katram tas izdosies ar pirmo mēģinājumu. Tas ir atkarīgs no kara cilvēka individuāli – kādam būs nepieciešams īsāks laiks, bet kādam ilgāks. Pirms uzsākat to darīt pašmācībā, ieteicams vērsties pie zinošāka cilvēka. 

Pirms novietojiet gultas – padomājiet!
Lai izvairītos no āderu ietekmes, ir tikai viens variants – novietot gultas pēc iespējas tālāk no tām. "Lonas" gultas, kā arī citas gultas, nevar novietot pēc brīvas gribas. Gultas novietojumā svarīga ir āderu atrašanās vieta. 

"Lonas" gultas ir darinātas ar mērķi nodrošināt Jums mierīgu un patīkamu miegu visas nakts garumā, tāpēc neļaujiet āderu klātbūtnei šo miegu traucēt! Vairāk informācijas par "Lonas" gultām atradīsies tīmekļvietnē www.lonas.lv!