Efektīvs elektroenerģijas patēriņš uzņēmumā – kā to panākt

Viens no Eiropas Savienības enerģētikas politikas stratēģiskajiem mērķiem ir panākt enerģijas efektīvu izmantošanu un samazināt kopējo patēriņu. Elektrība ir viens no galvenajiem enerģijas avotiem, kas tiek izmantots, tāpēc īpaši tiek domāts par efektīvu elektroenerģijas patēriņa paradumu ieviešanu uzņēmumos, jo tie rada apjomīgu daļu no kopējā elektrības patēriņa. 

Kā iespējams panākt efektīvu elektrības patēriņu uzņēmumā? Viens no veidiem ir sadarboties ar enerģētikas jomas speciālistiem un saņemt noderīgus un individuāli pielāgotus padomus šajā jautājumā. SIA "Ignitis Latvija" ir viens no vadošajiem energoresursu tirgotājiem, kurš saviem klientiem arī nodrošina atbalstu efektīva elektroenerģijas patēriņa mērķu sasniegšanā. 

Kopīgā atbildība par zemes resursu taupīšanu
Zemes resursu taupīšana un domāšana par to, kā nākotnē pozitīvi ietekmēt vidi un klimatu, ir katra cilvēka, organizācijas un uzņēmuma atbildība, tā ir kopējā atbildība, kurā arī SIA "Ignitis Latvija" cenšas sniegt savu artavu, kopā ar klientiem īstenojot elektrības taupības risinājumus. 

Uzņēmuma darbinieki ne tikai palīdz klientiem īstenot taupības risinājumus. Šajā ziņā noderīga ir sadarbība ar atbildīgajām institūcijām, kuras sniedz vadlīnijas attiecībā uz enerģētikas politikas izvirzītajiem mērķiem un galvenajiem instrumentiem, ar kuriem tos sasniegt.

Kā "Ignitis Latvija" palīdz saviem klientiem
"Ignitis Latvija" kā viens no atvērtā elektrības tirgus dalībniekiem konsultē klientus par elektroenerģijas patēriņa izmaksu samazināšanas iespējām tieši klienta uzņēmumā, ņemot vērā individuālos apstākļus, biznesa vajadzības un reālo elektrības patēriņu. 

Lai īstenotu šo mērķi, "Ignitis Latvija" gan nodrošina aktuālas un uz taupības risinājumiem vērstas informācijas pieejamību uzņēmuma mājaslapā un individualizētus pakalpojumus klientiem, piedāvājot gan izdevīgas elektrības cenas un līguma nosacījumus, gan palīdzot saskatīt un īstenot katrā uzņēmumā iedarbīgākos elektropatēriņa samazināšanas veidus.

Atbildīga elektrības patēriņa kultūra uzņēmumā – ko tas nozīmē
Elektrības patēriņa samazināšanas veidus var iedalīt divās lielākās grupās – pastāvīgos un vienreizējos. 
• Pastāvīgie veidi neprasa lielus finansiālos ieguldījumus, bet gan regulāru un aktīvu dalību, piemēram, patērēšanas ieradumu maiņas veidošanā, darbinieku izglītošanā un motivēšanā, atbildīgas patēriņa kultūras radīšanā uzņēmumā.
• Vienreizējie elektrības patēriņa samazināšanas veidi parasti ir ilgtermiņa ieguldījumi, kuri prasa lielāku finansiālo iesaisti, piemēram, energotaupīgu iekārtu iegādē, modernizācijas un automatizācijas risinājumu ieviešanā, investīcijās zaļās enerģijas ražošanā. 

Ja skatāmies ne tikai uz elektrības patēriņu, bet uz patēriņa paradumiem kopumā, tad uzņēmumos noteikti ir vērts aktualizēt arī ražošanas procesu optimizācijas risinājumus, transporta parka atjaunošanu, apgaismes sistēmas modernizāciju, atjaunojamo elektroenerģijas avotu izmantošanu.

6 veidi, kā taupīt elektrību uzņēmuma birojā
Ikvienam uzņēmumam ir ne tikai ražošanas telpas vai noliktavas, bet arī birojs. Neatkarīgi no tā, cik tas ir liels, birojā var ieviest efektīvus elektrības taupības pasākumus. Šie ir vismaz seši, ko var ieviest uzņēmuma birojā jau šodien:
• mēbeles izkārtot tā, lai biroja telpās vairāk iekļūtu dienas gaisma un siltums;
• izvēlēties energotaupīgus un lokāli regulējamus apgaismojuma risinājumus;
• neatstāt iekārtas gaidīšanas režīmā;
• aizvietojot iekārtas, izvēlēties energotaupīgākus modeļus;
• uzturēt iespējami mazāku āra un iekštelpu temperatūras starpību;
• regulāri pārbaudīt un uzturēt apkures, ventilācijas un kondicionēšana sistēmu.

Racionāli izmantojot elektroenerģiju uzņēmumā un izvēloties izdevīgu elektrības tirgotāja piedāvājumu, ir iespējams panākt izmaksu samazinājumu līdz pat 10%. Nozīme ir ne tikai lielajām investīcijām un modernizācijas procesiem, bet arī ikdienas paradumu maiņa var sniegt jūtamu ietekmi uz elektrības patēriņu un izmaksām, tāpēc ikviens solis, kuru uzņēmums sper energotaupības virzienā, ir būtisks.