Decembrī atzīmēs LLU zemes ierīcības specialitātes 70 gadu jubileju

Jelgava, 14.nov., LETA. Lai atzīmētu zemes ierīcības specialitātes 70 gadu jubileju, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Vides un būvzinātņu fakultātē 1.decembrī notiks jubilejai veltīts svinīgs pasākums un absolventu salidojums, aģentūru LETA informēja augstskolas komunikācijas vadītāja Lana Janmere.

Zemes ierīcības studijas toreizējā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā (topošie inženieri-zemes ierīkotāji sāka 1947.gadā. Savukārt Zemes ierīcības fakultāte dibināta, apvienojoties ar 1948.gadā nodibināto Hidromeliorācijas fakultāti. 1984.gadā fakultāte ieguva jaunu nosaukumu - Lauku celtniecības fakultāte -, 1992.gadā tā kļuva par Lauku inženieru fakultāti, bet kopš 2016.gada tās nosaukums ir Vides un būvzinātņu fakultāte (VBF).

"Gadu gaitā zemes ierīcības specialitāti ir ieguvuši 1500 absolventu. Jubileja ir nozīmīgs iemesls, lai palūkotos vēsturē, izceltu nozīmīgākos sasniegumus un pieminētu visus tos, kas ar savu ieguldījumu veicinājuši specialitātes attīstību. Jubilejas reize ir iespēja satikties bijušajiem un esošajiem studentiem un darbiniekiem, tāpēc aicinām visus interesentus reģistrēties jubilejas salidojumam," skaidroja VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras vadītāja Velta Paršova.

Augstskolā uzsver, ka zemes ierīcības speciālisti visos laikos ir rūpējušies par racionālu zemes sadalīšanu un izmantošanu, tikai gadu gaitā, mainoties uzdevumiem tautsaimniecībā un zemes politikā, mainījušies arī studiju kursi un to saturs. Padomju varas noteiktā slepenības režīma dēļ lielas grūtības sagādāja objektīvas informācijas, kā arī plānu kartogrāfisko materiālu izmantošana studentu apmācībā un darbā. Līdz ar neatkarības atjaunošanu zemes ierīcības specialitātes absolventi, kā arī studenti iesaistījās jauno zemnieku saimniecību robežu nospraušanā, uzmērīšanā un citos zemes reformas darbos, studiju procesā būtiski palielinājies tiesisko kursu īpatsvars.

Tāpat būtiski mainījies studiju tehniskais aprīkojums - pamazām vecos mērniecības instrumentus nomainījuši elektroniskie un visi projektēšanas darbi tiek veikti ar datortehnikas un programmatūras palīdzību. Plaši attīstījusies arī starptautiskā sadarbība.