Aicina pieteikties Jelgavas novada pašvaldības Profesionālajai stipendijai

Ilustratīvs foto/ Foto: Pixabay
Ilustratīvs foto/ Foto: Pixabay

Ar 1.septembri uzsākta pieteikšanās Jelgavas novada pašvaldības Profesionālajai stipendijai divās profesiju grupās – ģimenes ārsts un sociālais darbinieks, katrā no tām piedāvājot vienu stipendiju. Pieteikumus var iesniegt no 1.septembra līdz 30.septembrim, bet ārstniecības studiju specialitātē līdz 30.oktobrim.

Kā pilsētas informācijas portālu Jelgava24.lv informēja Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Kaņepone, lai pietiektos stipendiju konkursā, pretendentam Jelgavas novada Labklājības pārvaldē (Pasta ielā 37, Jelgavā, 409.kab.) jāiesniedz sekojoši dokumenti: līdz šim iegūtās izglītības dokumenta kopija, izziņa no izglītības iestādes par studijām studiju programmā, sekmju izraksts vai "sekmju grāmatiņas" noraksts par jau apgūtu studiju periodu (ja studijas jau uzsāktas), pašrocīgi parakstīts apliecinājums stāties darba attiecībās ar pašvaldību vai tās noteikto darba devēju studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas.

Šogad pašvaldība piedāvā stipendiju rezidentūrā ārstam, kas pēc studiju pabeigšanas būtu gatavs vismaz trīs gadus strādāt Jelgavas novadā par ģimenes ārstu. Stipendijas apmērs – 370 eiro mēnesī. Sekmīgi pildot studiju saistības, pretendents stipendiju var saņemt visu rezidentūras laiku. Savukārt studiju programmā "sociālais darbinieks", stipendijas apmērs ir proporcionāls augstākās izglītības programmas mācību/studiju maksai mēnesī, bet ne vairāk kā valstī noteiktās minimālās algas apmērā. Tai varēs pieteikties pretendenti, kas jau uzsākuši studijas šajā specialitātē, sākot ar 3.kursu, kā arī vismaz divu gadu darba pieredzi sociālajā jomā (medicīnā vai sociālajā aprūpē).

Ar Jelgavas novada pašvaldības Profesionālās stipendijas nolikumu var iepazīties Jelgavas novada mājas lapā www.jelgavasnovads.lv, sadaļā: Pašvaldība-Iekšējie normatīvie akti.

Vēršam uzmanību, ka pašvaldība stipendiju izmaksā neatkarīgi no tā, vai pretendents saņem valsts piešķirto stipendiju vai stipendiju no citiem avotiem, kā arī izvēlas pretendentu, neņemot vērā pretendenta deklarēto dzīvesvietu.

Jautājumu gadījumā pretendenti aicināti interesēties Jelgavas novada Labklājības pārvaldē, Pasta ielā 37, Jelgavā, 409.kab., pa tālruni – 63024920, vai rakstot e-pastu ilze.brakmane@jelgavasnovads.lv

Jau ziņots, ka ar Profesionālās stipendijas iedibināšanu pašvaldības iecere ir motivēt un piesaistīt kvalificētus speciālistus tai nepieciešamajās jomās un prognozēt garantētu noteiktu speciālistu pieejamību.