Tūrisma informācija

Lielupes palienes pļavas un savvaļas zirgi

Uz salas aiz Jelgavas pils, applūstošajās Lielupes palienes pļavās ganās vairāk kā 60 savvaļas zirgi. Šīm pļavām piešķirts Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju statuss - Natura 2000, jo pļavās sastopama nozīmīga augu un putnu daudzveidība.

Pastaigā pa salu vides gida pavadībā var uzzināt daudz interesantu faktu par salas dabas vērtībām un savvaļas zirgiem. 

Adrese: Pils sala
Tālrunis: 20264343 (vides gids)
GPS koordinātes: 56.6605700, 23.7290691