VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža""

Medicīniskā palīdzība
Kontakti
Atslēgvārdi

Psihiatrija, narkoloģija, geriatriskā palīdzība, veco ļaužu garīgā aprūpe, multidisciplināra komanda, dienas stacionārs, sociālā aprūpe, alkoholisma ārstēšana, narkomānijas ārstēšana, azartspēļu atkarība, detoksikācija, narkoloģiskā palīdzība, narkologs, atkarīgo sociālā rehabilitācija, bērnu ārstēšana, alkohola ekspertīze, narkotiku noteikšana, obligātā ārstēšana, Minesotas programma, encefalogrāfija, tiesu ekspertīze, transportlīdzekļa vadītāja komisijas, pirmstermiņa pārbaude, ieroču komisija, atkarīgo pusaudžu rehabilitācija.