Par uzņēmumu

LEXEM – ārpustiesas parādu piedziņa. Juridiskās konsultācijas online. Juridiskie pakalpojumi. Tiesvedība. Maksātnespēja. Līgumi. AML. NILLTPFN.

Speciālā atļauja (licence) parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanai Latvijas Republikā Nr. PA-2023-1

Likmes ir augstas – mēs varam Jums palīdzēt:

 • Uzņēmuma kompleksā juridiskā apkalpošana
 • Uzņēmuma pārstāvēšana valsts un pašvaldības iestādēs
 • Uzņēmumu juridiskā auzsardzība
 • Parādu piedziņa
 • Laulību šķiršanas lietas
 • Uzturlīdzekļu piedziņas lietas
 • Laulāto kopmantas sadales lietas
 • Administratīvo lietu izskatīšana
 • Jaunu uzņēmumu reģistrācija
 • Uzņēmumu likvidācija un reorganizācija
 • Juridisko un fizisko personu maksātnespēja
 • Korporatīvo strīdu risināšana
 • Apdrošināšanas strīdu risināšana
 • Sarežģītu līgumu un dokumentu izstrāde
 • Pārstāvēšana tiesās un šķīrējtiesās
 • Prasības pieteikumu, pretenzijas sagatavošana
 • Darba strīdu risināšana
 • Mantojuma lietu kārtošana
 • Valsts iepirkumi
 • Preču zīmes reģistrācija

Kontaktinformācija

Mobilais tālrunis +371 25421241
E-pasts lexem@inbox.lv
Mājaslapa https://www.lexem.lv/

Atslēgvārdi

LEXEM jurista pakalpojumi, Debitoru parādu piedziņa no juridiskām un privātpersonām, Maksātnespējas process, Naudas piedziņa un atgūšana, Jurists, Parādu piedziņa tiesas ceļā, Parādu atgūšana, Parādu piedziņas uzņēmumi, firmas, kompānijas Latvijā, Online, tiešsaistes konsultācijas internetā, Ārpustiesas pārstāvība, Uzņēmumu dibināšana, slēgšana, reģistrēšana, reģistrācija, Personu datu aizsardzība, Pieteikumi, Prasības, Sūdzības, Pacientu tiesību aizsardzība, Starptautiskās tiesības, Darba tiesības, Komercķīlas, Preču zīmes reģistrācija, reģistrēšana, Biznesa risku izvērtēšana, novērtēšana, Biznesa risks, riski, Banku, finanšu un AML tiesības, Ģimenes tiesības, Mantošanas tiesības, Prevencijas zīmogs, Patērētāju sūdzības. ...vairāk

Pieteikt izmaiņas uzņēmuma informācijā

Galerija