Alternatīvās sociālās aprūpes dienas centrs

  • Līvbērze, Jelgavas 4b, Līvbērzes p., Jelgavas n., LV-3014
  • Tālrunis 63072228
  • Reģistrācijas numurs 90000041440